Foglalás
Inchide

Termeni și condiții generale contractuale hoteliere (CGC)

1. Dispoziții generale

1.1. Termenii și condițiile generale contractuale hoteliere (în continuare CGC) determină cadrul contractual în care Școala Populară de Arte și Meserii (Sediul central: România, 520055 Sfântu Gheorghe, Piața Libertății nr. 9., Cod de identificare fiscală: 4404397, număr de telefon: +40 765 627 734 e-mail: info@kommandocamp.ro, site-ul web: www. kommandocamp.ro în continuare Furnizor de servicii) încheie contractul de servicii de cazare cu Clienţii săi.

1.2. Prezentele CGC nu se referă şi nu se aplică Termenilor și condițiilor convenite în mod individual în cadrul unor acorduri speciale, încheiate separat cu agenții de turism și organizatori, având termeni și condiții specifici domeniului respectiv.

2. Părțile contractante

2.1. Beneficiarii serviciilor asigurate de Furnizorul de servicii sunt Clienţii. Clientul poate lansa o comandă referitoare la servicii în mod direct Furnizorului, prin acceptarea condiţiilor Clientul devenind parte contractantă. Furnizorul și Clientul devin părți contractante, dacă condițiile sunt întrunite (în continuare: Părți).

2.2. Dacă comanda pentru serviciile este făcută Furnizorului de servicii de către un terț (denumit în continuare Intermediar) la solicitarea Clientului, condițiile de colaborare sunt reglementate prin acordul dintre Furnizorul de servicii și Intermediar. În acest caz, Furnizorul de servicii nu este obligat să verifice dacă terțul reprezintă Clientul în mod legal.

3. Modul și condițiile de utilizare a serviciului


3.1. La cererea verbală sau scrisă a Clientului, Furnizorul de servicii trimite întotdeauna o ofertă scrisă. Dacă oferta nu se concretizează în comandă fermă în termen de 48 ore de la trimitere, obligația Furnizorului de a păstra valabilitatea ofertei încetează la expirarea acestui termen.

3.2. Contractul se încheie numai prin confirmarea scrisă a rezervării făcute de Client trimisă de Furnizorul de servicii și prin urmare se califică drept Contract încheiat în scris.

3.3. O rezervare, un acord, o modificare sau confirmarea acesteia verbală de către Furnizorul de servicii are, de asemenea, valoare contractuală.

3.4. Contractul de utilizare a serviciului de cazare este pe o perioadă determinată.

3.5. Dacă clientul părăsește camera definitiv înainte de expirarea perioadei specificate, Furnizorul de servicii are dreptul la contravaloarea integrală a serviciului prevăzut în contract. În această situaţie Furnizorul de servicii are posibiltatea de a valorifica către alţi clienţi camera eliberată înainte de expirarea termenului.

3.6. Prelungirea termenului convenit al serviciului de cazare inițiat de către Client este posibil doar cu consimțământul prealabil al Furnizorului de servicii. În acest caz, Furnizorul de servicii poate solicita plata contravalorii serviciului prestat în termenul convenit iniţial.

3.7. Pentru a beneficia de serviciile de cazare Clienţii se obligă să își prezinte identitatea în conformitate cu reglementările legale, înainte de a ocupa camera. În lipsa realizării check-in, serviciile furnizoruui nu vor fi accesabile.

4. Data de intrare și ieșire din hotel / /check-in; check-out/

4.1. Clientul va beneficia de serviciile furnizorului, respectiv va avea dreptul de a i se pune la dispoziţie spaţiul de cazare începând cu ora 14.00 a zilei stabilite pentru check in, conform rezervării.

4.2. Cu excepția cazului în care Clientul a semnalat în prealabil preluarea la oră târzie a facilităţii rezervate, în cazul în care clientul nu realizează check in-ul până la ora 18.00 în ziua convenită, Furnizorul de servicii are dreptul să declare reziliat contractul, pentru motive de no-show (lipsa apariţiei în timp al clientului).

4.3. În cazul în care rezervarea s-a realizat cu plata unui avans, în cazul unei întârzieri la check in, camera(ele) va(vor) fi rezervate până cel târziu la ora 24:00 a zilei de începere a rezervării.

4.4. Facilităţile de cazare vor fi eliberate până la ora 10.00 din ziua stabilită pentru check out. Vor fi accesibile în continuare spaţiile deschise publicului, accesul la serviciile şi în spaţiile rezervate clienţilor cazaţi vor fi restricţionate.

4.5. În funcție de gradul de ocupare a hotelului, sosirile mai devreme decât ora stabilită și plecările întârziate sunt disponibile contra cost. Această opţiune se va semnala în timp util prestatorului de servicii, cu minim o zi înainte de sosire/plecare.

5. Prelungirea rezervării

5.1. Pentru prelungirea accesului la serviciile rezervate cleinţilor cazaţi se va solicita şi obţine consimțământul prealabil al Furnizorului de servicii.

5.2. În cazul în care Clientul nu părăsește facilitateta de cazare până la ora 10.30 în ziua indicată ca zi de plecare și Furnizorul de servicii nu și-a exprimat acordul în prealabil cu privire la prelungirea șederii, Furnizorul de servicii îşi rezervă dreptul de a factura penalităţi egale cu prețul camerei pentru o zi de şedere, cu încetarea concomitentă a calităţii de Furnizor de servicii faţă de clientul penalizat.

6. Prețuri

6.1. Prețurile de listă actuale ale facilităţilor oferite de furnizor, sunt afișate la recepția hotelului. Listele de prețuri pentru alte servicii oferite sunt accesibile în departamentele respective.

6.2. Furnizorul de servicii poate modifica prețurile afișate fără notificare prealabilă (de exemplu: pachete promoționale sau alte reduceri). În cazul unor rezervări confirmate Furnizorul de servicii nu mai poate modifica acest preț. Prețurile actuale ale Furnizorului de servicii se regăsesc pe site-ul hotelului (www.educationcenter.ro).
Furnizorul de servicii oferă garanţia celui mai bun preţ afişat. Condiția de bază pentru validarea garanției este ca Oaspetele să aibă o rezervare valabilă confirmată pe site-ul oficial al hotelului. Prețul mai mic este valabil în aceleași condiții ca și în cazul rezervării confirmate de hotel. Aceste condiții includ următoarele:

 • Valabil pentru același hotel
 • Datele de sosire și plecare din rezervare conincid
 • Numărul de persoane și vârsta acestora sunt identici
 • Tipul și numărul de camere rezervate sunt aceleași
 • Nu există nici o diferență între cantitatea și conținutul altor servicii comandate
 • Garanția prețurilor nu se aplică următoarelor tipuri de preț:
 • Prețurile disponibile pe platforme care nu sunt publice (sistem club, corporativ ...)
 • Prețurile disponibile pe site-urile de licitație
 • Când folosiți puncte de loialitate primite de la parteneri

6.3. Informațiile legate de preţurile practicate de furnizor sunt disponibile la recepția hotelului, putând fi accesate anterior check in-ului.

6.4. În oferta de preț Furnizorul de servicii menționează cota taxelor pe valoare adăugată aplicabile (TVA), valabilă la momentul ofertării, reglementat prin lege. Tarifele afişate includ TVA în cotele stabilite de lege, și nu includ taxa turistică, ceea ce trebuie plătit la fața locului. Furnizorul de servicii transferă sarcinile suplimentare fiscale (TVA) datorate în urma modificării Legii fiscale în vigoare părții contractante, notificând clientul asupra acestor modificări.

7. Oferte, reduceri

7.1. Ofertele și reducerile actuale sunt afișate pe pagina web a hotelului. Reducerile afișate se referă întotdeauna la rezervările individuale.

7.2. Reducerile afișate nu se cumulează cu alte reduceri.

7.3. În cazul rezervării produselor Furnizorului de servicii supuse unor condiții speciale, în cazul rezervărilor de grup sau evenimentelor, termenii și condițiile se vor stabili în contract individual.

8. Reduceri pentru copii

8.1. În cazul copiilor cazați în aceeași cameră cu părinții, se aplică reduceri pentru cazare și masă conform celor de mai jos:

 • 0 - 3 ani 100%
 • 3 - 12 ani 50% din prețul patului
 • peste 12 ani va fi stabilit tarif suplimentar pentru pat la pret de adult

8.2. Paturile suplimentare sunt disponibile numai în anumite tipuri de camere.

8.3. Necesarul de pat suplimentar trebuie să fie convenit cu Furnizorul de servicii în prealabil, la momentul rezervării.

9. Condiții de anulare

9.1. Dacă nu se specifică altfel în oferta hotelului, condițiile de anulare și modificare a rezervării sunt următoarele:

 • - anularea cu mai putin de 24 ore înainte de ziua sosirii confirmate obligă la plata 100% a unei nopți de cazare

9.2. Dacă Clientul şi-a confirmat rezervarea utilizării serviciilor de cazare cu plata unui avans și nu apare în ziua fixată pentru sosire (şi nu trimite nici o anulare scrisă), Furnizorul de servicii va folosi suma integrală plătită în avans prevăzută în contract cu titlu de penalități. În acest caz, camera rămâne rezervată părții contractante până la ora 24:00 din ziua sosirii, după care obligația Furnizorului de servicii încetează.

9.3. Dacă clientul nu şi-a asigurat rezervarea de cazare prin plată în avans şi nu a oferit o garanție prin intermediul cardului bancar sau în orice alt mod inclus în contract, obligația Furnizorului de servicii încetează după ora locală 18:00 din ziua planificată a sosirii.

10. Condiții de anulare pentru grupuri, evenimente

Dacă nu se specifică altfel în oferta hotelului, condițiile de anulare și modificare a rezervării sunt următoarele:

10.1. Serviciile comandate pot fi renunţate în mod gratuit până în a 29-a zi înaintea sosirii programate prin rezervare.

10.2. Începând cu a 28-a zi înaintea sosirii programate, se vor aplica penalităţi de anulare, conform celor ce urmează:

 • 10% din serviciile comandate în caz de anulare în termen de 28-21 de zile,
 • 25% din serviciile comandate în caz de anulare în termen de 20-14 de zile,
 • 50% din serviciile comandate în caz de anulare în termen de 13-7 de zile,
 • 75% din serviciile comandate în caz de anulare în termen de 6-3 de zile,
 • 100% din serviciile comandate în cazul anulării în termen de 48 de ore sau no-show.

10.2. Termenele de renunţare vor calculate în funcţie de data recepţiei notei de anulare scrise la Furnizor.

10.3. În cazul în care Clientul nu ajunge în ziua indicată și nu a făcut nici o anulare, Hotelul va anunța Clientul a doua zi și, dacă Clientul nu decide altfel, poate închiria camera pentru perioada rămasă.

11. Condiții de anulare pentru grupuri, evenimente cu privire la mese

Dacă nu se specifică altfel în oferta hotelului, condițiile de anulare și modificare a rezervării sunt următoarele:

11.1. Nu vor fi acceptate modificări ale comenzii având ca obiect mese comandate sub aspectul efectivului de clienţi, orice modificare a numărului de clienţi urmând a fi notificată cu cel puţin 48 de ore înainte de data convenită.

11.2. În cazul anulării după termen sau omiterea anulării unor comenzi de alimentaţie, se se va percepe un tarif de anulare 100% din prețul serviciului comandat, cu excepţia băuturilor incluse.

12. Refuzul executării contractului, încetarea obligației de furnizare a serviciilor

12.1. Furnizorul de servicii are dreptul să rezilieze contractul de servicii de cazare cu efect imediat, refuzând astfel să furnizeze serviciile dacă:

 • Clientul nu utilizează camera sau facilitatea conform destinaţiei acestora în concordanţă cu regulamentele de utilizare interne;
 • Clientul nu părăsește camera până la ora 10.30 în ziua indicată ca zi de plecare și Furnizorul de servicii nu și-a exprimat acordul în prealabil cu privire la prelungirea șederii.
 • Clientul se comportă într-un mod criticabil sau chiar inacceptabil, este nepoliticos cu angajații hotelului, periclitează ordinea și siguranța, se află sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor, se manifestă într-un mod amenințător, abuziv sau are alt comportament inacceptabil;
 • Clientul suferă de o boală infecțioasă;
 • Partea contractantă nu își îndeplinește obligația de a plăti un avans așa cum este prevăzut în contract până la data specificată;

12.2. Dacă Contractul dintre părți nu se execută din motive de „forță majoră”, Contractul va înceta.

13. Modalități de plată, garanții

13.1. Prețul serviciilor comandate poate fi achitat în locul prestării serviciilor comandate în numerar (RON, EUR, HUF sau USD), cu cardul de credit acceptat de Furnizorul de servicii, prin transfer bancar, sau prin intermediul site-ului, sau prin bilete de vacanță românești acceptate de hotel (Sodexo , Up România, Edenred).

13.2. În cazul transferului bancar - cu excepția cazului în care s-a convenit altfel cu Furnizorul de servicii - Clientul este obligat să transfere valoarea serviciilor comandate în contul bancar al hotelului înainte de data sosirii, prin creditarea sumei în contul bancar al hotelului până la data sosirii sau printr-o confirmare emisă de banca trasă (banca clientului) cu privire la efectuarea transferului ordonat de Client.

13.3. Rezervările individuale ale camerelor pot fi garantate prin introducerea datelor cardului bancar sau plata în avans.

13.4. Acceptând Termenii și condițiile generale, Clientul recunoaște și acceptă că Furnizorul de servicii emite o factură electronică cu sumele reprezentând preţul de tarif comandat sau ale oricăror servicii comandate de client de la Furnizorul de servicii care va fi transmisă prin e-mail, sau predată pe suport de hârtie la recepţia facilităţii.
La emiterea facturii, Furnizorul de servicii va utiliza datele furnizate în timpul rezervării online, iar în cazul rezervării prin e-mail sau fax sau telefon, Furnizorul de servicii va folosi datele furnizate de persoana care face rezervarea.
Datele furnizate (numele, adresa, codul de identificare fiscală, dacă este necesar) vor fi incluse în secțiunea „Cumpărător” de pe factură. În termen de 1 zi de la rezervare, Clientul poate solicita o modificare a datelor furnizate, după care modificarea nu mai este posibilă.

Furnizorul de servicii emite factura finală pe baza datelor furnizate la momentul rezervării.

Deși Oaspetele are opțiunea de a plăti într-o altă monedă decât moneda rezervării, factura va fi emisă în moneda originală a rezervării (și nu în moneda de plată).

Pentru fiecare rezervare poate fi emisă o singură factură. Rezervările nu pot fi fracţionate în scopuri de facturare. În cazul în care este nevoie de facturi separate pentru rezervări colective, se va proceda la rezervări separate pentru fiecare element supus facturării. Totodată modificările ulterioare ale rezervărilor (cum ar fi achiziția de servicii suplimentare) vor fi facturate separat.

După părăsirea hotelului Furnizorul de servicii va trimite o factură electronică pentru fiecare rezervare făcută la adresa de e-mail furnizată la momentul rezervării. Factura electronică va fi trimisă de la adresa Furnizorului de servicii la adresa de e-mail furnizată la rezervare.

Dacă observați erori în legătură cu factura, pentru a remedia problema Clientul sau persoana / compania menționată la secțiunea Cumpărător de pe factură va solicita acest lucru prin email sau prin corespondenţă trimisă la următoarea adresă:

Kommando Camp
Comandău
Str. Școlii nr. 4
Județul Covasna
Romania
Adresa de email : info@kommandocamp.ro.

Furnizorul va depune diligenţe în scopul clarifiării aspectelor notificate şi în scopul remedierii – dacă se impune – a facturii în termen propus de 15 zile de la notificare.
Factura electronică emisă de Furnizorul de servicii este un fișier PDF atașat la e-mailul trimis persoanei / companiei specificate în rezervare. În conformitate cu legislația română aplicabilă (potrivit alin. 29 art. 319 din Codul fiscal actualizat), companiile au dreptul să emită facturile în format electronic. (Format PDF compatibil cu Adobe Reader versiune 8 sau mai noua.)

14. Garanția cazării

14.1. Dacă facilitatea de cazare aparţinând Furnizorului de servicii nu este în măsură să furnizeze serviciile incluse în Contract din propria culpă (de exemplu, este plin sau datorită sistării temporare de funcționare etc.), Furnizorul de servicii este obligat să asigure de îndată cazarea Clientului, la nivelul comenzii.

14.2. Furnizorul de servicii este obligat să asigure / să ofere serviciile incluse în contract, la prețul convenit în acesta, pentru perioada prevăzută - sau până la sfârșitul perioadei sistate - într-un alt loc de cazare din aceeași categorie sau superioară. Furnizorul de servicii suportă eventualele costuri suplimentare pentru asigurarea cazării.

14.3. Dacă Furnizorul de servicii respectă pe deplin aceste obligații sau dacă Clientul a acceptat cazarea alternativă oferită, partea contractantă nu poate solicita ulterior nici o plată a daunelor.

15. Drepturile Clientului

15.1. Prin încheierea contractului de servicii de cazare, Clientul dobândește dreptul la utilizarea spațiilor de cazare alocate, precum și la utilizarea normală a facilităților anexe furnizate Clienţilor în mod obișnuit, fără condiții speciale și la servirea în timpul programului de lucru.

15.2. Clientul poate formula reclamaţii legate de serviciile Furnizorului pe durata șederii în facilitate. Furnizorul de servicii se obligă să gestioneze reclamațiile transmise (sau înregistrate prin notă de constatare) în scris cu confirmare de primire. Furnizorul de servicii gestionează fiecare reclamație individual. Clientul poate înregistra reclamație în scris direct la facilitatea de cazare, sau la următoarea adresă și date de contact:

Kommando Camp
Comandău
Str. Școlii nr. 4
Judeţul Covasna, Romania
Tel: +40.765 627 734
Email: info@kommandocamp.ro

16. Obligațiile Clientului

16.1. Plata tarifului convenit: până la termenul specificat în confirmare sau la terminarea contractului de servicii de cazare.

16.2. Mâncărurile sau băuturile aduse nu sunt permise în zonele publice ale hotelului. Este interzisă luarea mâncărurilor / băuturilor de către Clienţii hotelului din unitățile de servire a mesei ale hotelului.

16.3. Înainte de punerea în funcțiune a aparatelor electrice aduse de către Clienţi, care se includ în categoria aparatelor uzuale ale turiștilor, trebuie solicitat în prealabil acordul Furnizorului de servicii.

16.4. Autovehiculele Clienţilor hotelului pot fi parcate gratuit în perimetrul parcării deschisă (neacoperite) și monitorizată cu camere de supraveghere. Furnizorul de servicii nu își asumă răspunderea pentru pagubele suferite de vehiculele parcate în parcare și obiectele lăsate în acestea (inclusiv dar fără a se limita la: spargerea autovehiculului și furtul oricărui obiect din acesta; furtul autovehiculului; daune provocate de fenomene naturale). Hotelul nu își asumă responsabilitatea pentru obiectele de valoare lăsate în camere, oferind serviciul de seif individual la recepție.

În parcare sunt aplicabile regulile generale de circulație.

16.5. Deşeurile menajere sau de alt gen rezultate în timpul şederii vor fi puse în coșurile de gunoi din camere sau din complex. Nu este permisă scoaterea sau mutarea mobilierului sau a bunurilor din cameră sau clădire.

16.6. Oaspeții hotelului pot folosi dotările și echipamentele din zona complexului numai pe propriul risc, respectând în mod obligatoriu instrucțiunile de utilizare / folosire afișate.

16.7. În temeiul punerii în aplicare a Legii privind interzicerea fumatului 15/2016 (2016), fumatul este interzis în zonele închise ale hotelului (inclusiv camerele de oaspeți) și în zonele publice. Indicatoarele care atrag atenția asupra respectării legislației menționate au fost plasate conform prevederilor legale. Angajații Furnizorului au dreptul să solicite respectarea restricţiilor legale sau să înceteze comportamentul ilegal. Atât Clienţiicât și toate celelalte persoane aflate în incinta hotelului trebuie să respecte legea precum și eventualele avertizări.

În cazul în care operatorul hotelier este amendat de către autoritatea competentă pentru comportamentul ilicit al oricărei persoane aflate în incinta hotelului, operatorul își rezervă dreptul de a transfera cuantumul amenzii celui care a avut o conduită contravențională, respectiv să-l oblige la plata amenzii contravenţionale aplicate operatorului.

În cazul în care Clientul încalcă obligațiile sale prevăzute în legea de mai sus în incinta spaţiilor alocate, acesta este obligat să plătească penalități în valoare de 30 EUR operatorului hotelier, pe care operatorul va trece pe decontul de cameră, urmând să fie plătită la plecare.

16.8. În caz de incendiu, se va anunţa de îndată serviciul de recepţie a facilităţii de cazare.

16.9. Oaspeții care împart camerele, facilitățile, echipamentele și obiectele de folos comun ale hotelului au răspundere solidară pentru daune cauzate ca urmare a utilizării necorespunzătoare/dăunătoare.

16.10. Pentru artificii și alte activități cerute de Oaspeții hotelului care necesită autorizare este necesar acordul scris al hotelului și obținerea autorizației oficiale de către oaspeții hotelului.

16.11. Clientul se va asigura de supravegherea permanentă a copiilor cu vârsta sub 14 ani, de care răspunde.

16.12. Clientul trebuie să notifice imediat daunele suferite la hotel și să furnizeze hotelului toate informațiile necesare pentru a clarifica circumstanțele acestora sau pentru a întocmi un proces-verbal / procedură la poliție.

16.13 Clientul ia la cunoștință în mod expres că în zonele comune ale hotelului (cu excepția vestiarelor, toaletelor, dar inclusiv a parcării și a zonelor exterioare care aparțin direct hotelului), din motive de securitate, sunt montate sisteme de camere de supraveghere cu circuit închis, ale căror înregistrări vor fi șterse în conformitate cu dispozițiile legale relevante.

17. Animalele de companie sunt permise în spațiile hotelului.

18. Drepturile Furnizorului de servicii

18.1. În cazul în care Clientul nu își îndeplinește obligația de a plăti tariful pentru serviciile utilizate sau comandate în contract dar neutilizate fără renunţare conformă , Furnzorul are dreptul de a se folosi de garanţiile aferente rezervării, urmînd ca acestea să fie decontate direct din aceste surse.

18.2. În interesul garantării securităţii oaspeţilor şi a bunurilor furnizorului, serviciul de poartă asigură supraveghere permanentă a complexului şi are dreptul de a verifica Clienţii care intră și iese din perimetrul monitorizat pentru a le verifica identitatea.

18.3. Dacă este necesar, serviciul de poartă va gestiona traficul în zona complexului.

19. Obligațiile Furnizorului de servicii

19.1. Furnizarea serviciilor de cazare și alte servicii comandate în baza contractului în conformitate cu reglementările și standardele aplicabile.

19.2. Examinarea reclamației scrise formulate de client și luarea măsurilor necesare pentru remedierea problemei, înregistrarea acestora în scris.

20. Îmbolnăvirea, decesul survenit în timpul şederii

20.1. Dacă clientul se îmbolnăvește în perioada de şedere și se află în incapacitate de a acționa singur, Furnizorul de servicii va oferi şi asigura asistență medicală de urgență.

20.2. În caz de boală / deces, serviciile de asistenţă vor fi asigurate de Furnizor, rezervându-şi dreptul de a solicita la plată aceste costuri de la client, iar în caz de deces de la moștenitorii sau întreținătorii pacientului / decedatului. În aceste costuri se includ – fără a se limita la - costuri de consult medical, transport special, asistenţă specializată, contravaloarea serviciilor utilizate înainte de părăsirea facilităţii și posibile daune cauzate dotărilor sau echipamentelor cauzate în timpul şederii, fie că acestea au sau nu o legătură cu vătămarea suferită de client.

21. Securitatea gestionării datelor (GDPR)

21.1. Pentru a se abona la newsletter-ul de pe site-ul furnizorului, este necesară furnizarea numelui și adreei de e-mail. Prin abonarea la Newsletter, Utilizatorul este de acord cu gestionarea datelor sale. Furnizorul de servicii gestionează datele până când persoana în cauză solicită ștergerea acestora.

21.2. Opțiunea de dezabonare este oferită printr-un link direct în fiecare newsletter sau pe site-ul web.

21.3. Utilizatorul este responsabil pentru autenticitatea datelor cu caracter personal furnizate.

21.4. Furnizorul de servicii protejează datele în special împotriva accesului neautorizat, modificării, transmiterii, divulgării, ștergerii sau distrugerii, precum și distrugerii accidentale.

21.5. Furnizorul de servicii împreună cu operatorii de server asigură securitatea datelor.

21.6. Doar angajații operatorului de date pot accesa datele personale furnizate de Utilizator. Datele cu caracter personal nu vor fi transferate de către operatorul de date către terți, altele decât cele indicate.

21.7. Furnizorul de servicii dezvăluie date cu caracter personal către terți, numai cu acordul prealabil și expres al persoanei în cauză.

21.8. Utilizatorul ia la cunoștință că Furnizorul de servicii este obligat să elibereze date cu caracter personal autorității solicitante pe baza autorizației legale, dacă condițiile legale pentru acest lucru sunt îndeplinite. Utilizatorul nu poate contesta la instanță furnizarea de date conform legii prin hotărâri ale autorității sau a instanței.

21.9. Furnizorul de servicii afișează în detaliu informațiile cu privire la gestionarea datelor la fața locului și pe site-ul său.

22. Răspunderea Furnizorului de servicii privind daunele

22.1. Furnizorul de servicii răspunde pentru orice pagubă suferită ca urmare a pierderii, daunelor sau distrugerii bunurilor oaspeților, cu condiția ca acestea să fie predate unui angajat al Furnizorului de servicii pe care l-a considerat autorizat să preia bunurile sale.

22.2. Răspunderea Furnizorului de servicii nu se referă la acele cazuri de daune care s-au produs datorită unei cauze inevitabile în afara sferei de activitate a angajaților Furnizorului de servicii și a oaspeților, sau au fost cauzate de oaspetele însuși.

22.3. Furnizorul de servicii poate desemna locuri din zona complexului unde oaspeții nu au acces. Furnizorul de servicii nu răspunde pentru daune sau vătămări suferite de oaspeți în astfel de locuri.

22.4. Totodată Furnizorul de servicii nu este responsabil pentru daunele rezultate datorită utilizării necorespunzătoare a facilităţilor sau dotărilor care îi aparţin.

22.5. Furnizorul de servicii nu va fi răspunzător pentru daune, dacă utilizarea facilităților de wellness va fi restricționată sau interzisă pe întreaga perioadă a șederii datorită lucrărilor de întreținere necesare pentru respectarea reglementărilor de urgență sau medicale.

23. Confidențialitate

23.1. În îndeplinirea obligației sale în temeiul Contractului, Furnizorul de servicii este obligat să acționeze în conformitate cu dispozițiile Legii privind protecția datelor cu caracter personal și dezvăluirea datelor de interes public.

24. Forță majoră

24.1. Aceea cauză sau circumstanță (de exemplu, război, incendiu, inundație, fenomene meteorologice extreme, întreruperea electricității, grevă) care depășește controlul unuia dintre părți (forță majoră) va exonera oricare dintre părți de la îndeplinirea obligațiilor care îi revin în baza contractului până la terminarea situației de forță majoră.

25. Locul executării și legea aplicabilă, instanță competentă

25.1. Locul executării este locația în care se află hotelul.

25.2. Toate litigiile care decurg din contractul de servicii de cazare, cu privire la Furnizorul de servicii, vor fi soluționate la instanța locală.

25.3. Relația juridică dintre Furnizorul de servicii și Oaspete este reglementată de prevederile legislației române.

26. Datele vizitatorilor paginii web

26.1. Furnizorul de servicii nu înregistrează adresa IP a utilizatorului sau alte date cu caracter personal cu ocazia navigării pe pagina sa web. Căutarea pe site se poate desfășura gratuit și anonim. Furnizorul de servicii folosește navigările anonime online doar în scopuri statistice, pentru a-și optimiza prezența în mediul virtual, pentru a crește securitatea sistemului, datele înregistrate nu conțin date personale de nici un fel, în cazul acordării consimțământului pentru cookie-uri.

26.2. Furnizorul de servicii gestionează toate datele și faptele referitoare la Utilizatori în mod confidențial și le folosește exclusiv pentru efectuarea propriilor cercetări și statistici.

26.3. Furnizorul de servicii nu își asumă responsabilitate pentru paginile web anterioare care au fost deja șterse, dar au fost arhivate cu ajutorul motoarelor de căutare. Ștergerea acestora trebuie efectuată de operatorul motorului de căutare.

27. Newsletter

27.1. Furnizorul de servicii trimite în mod exclusiv abonaților înscriși informări chiar și de mai multe ori pe lună, în forma unor newslettere online și e-mailuri de marketing direct (în continuare: Newsletter) care conțin știri, informații și oferte.

28. Declarație de protecție a datelor

28.1. În cursul activităților sale Furnizorul de servicii acordă atenție deosebită protecției datelor cu caracter personal. Întotdeauna va gestiona datele personale care i-au fost furnizate în conformitate cu legislația în vigoare, va asigura securitatea acestora, va lua măsurile tehnice și organizatorice și va stabili regulile procedurale necesare pentru a respecta legislația relevantă.

În cadrul activității sale Furnizorul de servicii folosește datele utilizatorilor exclusiv în scopul încheierii contractelor, facturării și în scopuri proprii de publicitate în conformitate cu legea privind protecția datelor.

Prin încheierea contractului de servicii de cazare, sunteți de acord că ați citit și ați înțeles termenii și condițiile de mai sus și sunteți de acord cu cele incluse. CGC poate fi modificată pe parcurs.
Valabil până la revocare.

Folosim cookie-uri pentru a vă asigura că vă oferim cea mai bună experiență pe site-ul nostru web. Prin continuarea utilizării acestui site, sunteți de acord cu utilizarea noastră de cookie-uri. Notificare de confidențialitate Accepta